CORONA-PROTOCOL
Main Music School


Uitgangspunt van dit protocol zijn de geldende adviezen en maatregelen van het RIVM. Het protocol is gebaseerd op de stand van zaken op het moment van publiceren en zal steeds zo snel als mogelijk worden gewijzigd wanneer nieuwe adviezen of maatregelen van kracht worden.
 
 • Mondkapje verplicht vanaf 13 jaar in het hele gebouw. (muv de muziekruimte)
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°). 
 • Ben jij of een gezinslid benauwd of heb je koorts? Pas als jij (of het gezinslid) minimaal 24 uur klachtenvrij bent, mag je weer naar de les komen. 
 • De toiletten zijn afgesloten en niet toegankelijk voor leerlingen. Zorg dat je vlak voor je vertrek naar de muziekschool , thuis naar het toilet bent gegaan.
 • Het is voor leerlingen niet toegestaan gebruik te maken van de keukenfaciliteiten (water pakken, handen wassen etc).
 • Je lesrooster is zoveel mogelijk hetzelfde als voor de coronacrisis. 
 • Alleen de leerling zelf mag het pand binnen gaan. Ouders/begeleiders mogen niet binnen komen. Die dienen buiten het pand te wachten.
 • Drie minuten voor aanvang van je lestijd mag je het gebouw betreden. Kom niet vroeger, maar ook niet te laat. Dit om de leswissels zo goed mogelijk te laten verlopen en zoveel mogelijk het wachten voor/in het leslokaal te beperken.
 • Gebruik bij binnenkomst eerst de desinfecterende handspray (in de lesruimte), raakdaarna je gezicht niet meer aan.
 • Geef elkaar de ruimte (minimaal 1,5 meter). Wacht even als iemand al in de gang loopt, wees geduldig met elkaar.
 • Bij binnenkomst, neem plaats in de daarvoor aangegeven wachtplek. De docent haalt je op.
 • Volg altijd instructies van de docenten op. 
 • Houd altijd 1,5 meter afstand van je docent.
 • Raak zo min mogelijk je gezicht aan.
 • Gebruik alleen je eigen instrument. Gebruik van instrumenten van Main Music School is niet toegestaan. Uitzonderingen zijn er voor piano/keyboard en drums. 
 • Bij gebruik van een toetsinstrument dien jij of je docent na gebruik het klavier te ontsmetten. Tussen de piano/keyboard staan corona-schermen.
 • Bij de drumlessen speel je alleen op je eigen meegebrachte stokken. Gebruik van de drumstokken van Main Music School is niet toegestaan. Raak het drumstel zo min mogelijk met je handen aan.
 • De docent gebruikt een ontsmettingsdoekje of spray om de lessenaar en/of stoel die je hebt aangeraakt schoon te maken, gooi het doekje in de daarvoor bestemde afvalbak.
 • Ontsmet je handen met de desinfecterende handgel. Raak je gezicht daarna niet meer aan tot je buiten bent.
 • Neem de kortste route naar buiten, ga niet hangen in de gangen, maar ga direct naar buiten.
 • Houdt altijd 1,5 meter afstand. Geef elkaar de ruimte, wacht zo nodig even op een andere leerling die net in de gang loopt. Wees geduldig met elkaar.
 • In de lesruimtes is er desinfecterende spray, handgel, zeep en papieren handdoekjes om instrumenten, deurklinken ed schoon te houden. 
 • Voor specifieke vragen met betrekking tot de lessen bij Main Music School neem dan op de op de gebruikelijke manier contact op.
 • We rekenen op jullie begrip en wees lief voor elkaar, alleen samen krijgen we corona onder controle.