CORONA-PROTOCOL
Main Music School


Uitgangspunt van dit protocol zijn de geldende adviezen en maatregelen van het RIVM. Het protocol is gebaseerd op de stand van zaken op het moment van publiceren en zal steeds zo snel als mogelijk worden gewijzigd wanneer nieuwe adviezen of maatregelen van kracht worden.

UPDATE 6 NOVEMBER:

Vanaf maandag 6 november is het dragen van een mondkapje voor iedereen boven de 13 jaar weer verplicht op onze locaties. Zodra je het leslokaal binnenkomt mag het kapje af. Cursisten van 18 jaar en ouder vragen we vanaf zaterdag 6 november voor aanvang van de les een coronatoegangsbewijs te tonen aan hun docent. Deze toon je via de inmiddels bekende QR-code in de CoronaCheck-app. Zorg dus dat je altijd je QR-code in de CoronaCheck-app en je legitimatie meeneemt naar je muziekles. Hieronder staat meer informatie over het Coronatoegangsbewijs. Ouders die hun kinderen komen brengen, hoeven geen QR-code te laten zien, maar moeten wel een mondkapje dragen in het pand.

ps: Wat betreft de locatie de Poorterij volgt er een aangepast protocol, wat kan betekenen dat voor iedereen in het hele pand een mondkapje verplicht gaat worden. Definitief protocol voor de de Poorterij volgt ​zo snel mogelijk​.
 
  • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°). 
  • Ben jij of een gezinslid benauwd of heb je koorts? Pas als jij (of het gezinslid) minimaal 24 uur klachtenvrij bent, mag je weer naar de les komen. 
  • Drie minuten voor aanvang van je lestijd mag je het gebouw betreden. Kom niet vroeger, maar ook niet te laat. Dit om de leswissels zo goed mogelijk te laten verlopen en zoveel mogelijk het wachten voor/in het leslokaal te beperken.
  • Bij binnenkomst, neem plaats in de daarvoor aangegeven wachtplek. De docent haalt je op.
  • Volg altijd instructies van de docenten op. 
  • Neem de kortste route naar buiten, ga niet hangen in de gangen, maar ga direct naar buiten.
  • Wees geduldig met elkaar.
  • In de lesruimtes is er desinfecterende spray, handgel, zeep en papieren handdoekjes om instrumenten, deurklinken ed schoon te houden. 
  • Voor specifieke vragen met betrekking tot de lessen bij Main Music School neem dan op de op de gebruikelijke manier contact op.
  • We rekenen op jullie begrip en wees lief voor elkaar, alleen samen krijgen we corona onder controle.